Quản lý SPA

2.500.000₫

Mô tả :

Số lượng
- +
 • Tiếp nhập khách hang
 • Loại dịch vụ khách hàng cần làm
 • Lưu hồ sơ khách hàng
 • Hẹn ngày đến làm dịch vụ
 • Mỗi lần khách hàng đến chụp hình lưu lại trên phần mềm
 • Đến ngày hẹn phần mềm tự động nhắn tin báo khách hàng
 • Các lần khách hàng đến phần phần điều lưu lại lịch sử và loại sản phẩm dùng  trước đó
 • Xem được đến ngày hẹn có tổng bao nhiêu khách
 • Có tính năng bán hàng các sản phẩm
 • Tôn kho sản phẩm
 • Báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hay ngày bất kỳ
 • Báo cáo tự động gửi qua email
 • Quản lý từ xa từ trung tâm đến các chi nhánh chung một hệ thống
Hotline 0938474948 - 0938264134