Góc tư vấn

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Mita Pro

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Mita Pro

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

HƯỚNG DẪN CHẤM CÔNG CHO NHÂN VIÊN MITA Pro MỤC LỤC PHẦN 1: TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHẤM CÔNG 2 1.1 TẢI DỮ LIỆU THÔNG QUA MẠNG LAN 2 1.1.1.KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG 2 1.1.2 ĐĂNG KÝ MÁY CHẤM CÔNG 3 1.1.3 TẢI NHÂN VIÊN TỪ MÁY CHẤM CÔNG...
Video hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm Mita Pro

Video hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm Mita Pro

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mita Pro bằng Video trực quan dễ hiểu
Hướng dẫn sửa lỗi treo phần mềm khi kéo dữ liệu về máy tính

Hướng dẫn sửa lỗi treo phần mềm khi kéo dữ liệu về máy tính

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

How to Register the SDK? Method 1: You can run as the file "Register_SDK.bat" with administrator privilege to register the SDK after uncompress it, it is can use for 32 bit OS and 64 bit OS. ...
Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công Mita Pro

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công Mita Pro

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

Chạy file Setup.exe trên đĩa CD gửi kèm theo máy. Trong trường hợp cài phần mềm trên Win 7 hay Vista thì nhấn phải chuột chọn “Run as Administrator” hay giảm mức bảo mật của hệ thống window về mức thấp nhất sau đó khởi động lại máy tính rồi mới tiến hành cài đặt. Chạy file Seup ...
Sửa lỗi không tải được giờ, không xem được giờ chấm công nhân viên mới phần mềm Mita Pro

Sửa lỗi không tải được giờ, không xem được giờ chấm công nhân viên mới phần mềm Mita Pro

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

Sửa lỗi không tải được giờ, không xem được giờ chấm công nhân viên mới phần mềm Mita Pro - Nếu bạn đã biết Tải dữ liệu chấm công từ trên máy chấm công về phần mềm máy tính rồi, sau đó Xem giờ chấm công, báo cáo nhưng không thấy giờ của một người thì bạn phải xem lại phần Gán ca/ Sắp xếp lịch trình cho nhân viên đó trước khi thao tác xem giờ của...
Hướng dẫn sửa lỗi tải dữ liệu chấm công không kết nối - kết nối máy chấm công sai phần mềm Mitaco5V2

Hướng dẫn sửa lỗi tải dữ liệu chấm công không kết nối - kết nối máy chấm công sai phần mềm Mitaco5V2

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

máy chấm công quản lý theo mã số, mỗi 1 người 1 mã số ID riêng pm chỉ có kéo mã số nv từ trên máy về pm để quản lý nguyên lý kết nối : máy tính nối 1 dây/bắt 1 wifi vào cục nào - thì kéo 1 đầu dây mạng nối vào máy chấm công sau đó kiểm tra xem địa chỉ...
Hotline 0938474948 - 0938264134