Giấy ép nhựa /plastic

Thương hiệu: |
150.000₫

Mô tả :

Số lượng
- +

1. Giấy ép nhựa khổ CMND, Thẻ Nhân Viên, Thẻ xe giá : 50.000 VNĐ

- Kích thước: 67mmx97mm

- Định lượng: 125micron, 100 tờ /hộp

2. Khổ Bằng lái, Thẻ BHYT giá  60.000VNĐ

- Kích thước: 80mmx110mm

- Định lượng: 125micron, 100 tờ /hộp

3. Khổ giấy: A5 giá 102.000VNĐ

- Kích thước: 160mmx220mm

- Định lượng: 80micron, 100 tờ /hộp

4. Khổ giấy: A4 giá 150.000VNĐ

- Kích thước: 220mmx315mm

- Định lượng: 80micron, 100 tờ /hộp

5.  Khổ giấy: A4 giá 200.000VNĐ

- Kích thước: 220mmx315mm

- Định lượng: 100micron, 100 tờ /hộp

6.  Khổ giấy: A4 giá 245.000VNĐ

- Kích thước: 220mmx315mm

- Định lượng: 125micron, 100 tờ /hộp

7. Khổ giấy: A3 giá 250.000VNĐ

- Kích thước: 320mmx440mm

- Định lượng: 80micron, 100 tờ /hộp

8. Khổ giấy: A3 giá 300.000VNĐ

- Kích thước: 320mmx440mm

- Định lượng: 100micron, 100 tờ /hộp

Máy ép BOSSER EH-990
Xem nhanh

Máy ép BOSSER EH-990

3.860.000₫ 4.086.000₫
-6%
Máy ép BOSSER EH-450
Xem nhanh

Máy ép BOSSER EH-450

2.180.000₫ 2.380.000₫
-8%
Máy ép DSB SUPER-335
Xem nhanh

Máy ép DSB SUPER-335

5.400.000₫ 5.800.000₫
-7%
Máy ép nhựa DSB SUPER-336
Xem nhanh

Máy ép nhựa DSB SUPER-336

2.900.000₫ 3.200.000₫
-9%
Máy ép nhựa SO-GOOD 330 SUPER
Xem nhanh

Máy ép nhựa SO-GOOD 330 SUPER

3.000.000₫ 3.700.000₫
-19%
Máy ép nhựa DSB 330-ARP
Xem nhanh

Máy ép nhựa DSB 330-ARP

6.200.000₫ 6.500.000₫
-5%
Máy ép nhựa  SO-GOOD 230 SUPER
Xem nhanh

Máy ép nhựa SO-GOOD 230 SUPER

2.400.000₫ 2.800.000₫
-14%
Máy ép nhựa DSB HQ-335
Xem nhanh
Máy ép nhựa DSB HQ-236
Xem nhanh

Máy ép nhựa DSB HQ-236

1.700.000₫ 1.900.000₫
-11%
Hotline 0938474948 - 0938264134