Máy kiểm kho Cipherlab 9670

Liên hệ


Mô tả :

Bất cứ nơi nào công việc sẽ đưa bạn, bạn đang ở trong kiểm soát với máy tính 9670 của công nghiệp điện thoại di động CipherLab. 
Với built-in CCX ®-tương thích với WLAN và tích hợp GPS, bạn có đáng tin cậy, thông tin liên lạc không dây tiên tiến trong tầm tay của bạn.

Máy kiểm kho Cipherlab 9670

Bất cứ nơi nào công việc sẽ đưa bạn, bạn đang ở trong kiểm soát với máy tính 9670 của công nghiệp điện thoại di động CipherLab. 

Với built-in CCX ®-tương thích với WLAN và tích hợp GPS, bạn có đáng tin cậy, thông tin liên lạc không dây tiên tiến trong tầm tay của bạn.

Quét sản phẩm, cập nhật hàng tồn kho, đơn đặt hàng, chụp chữ ký và gửi dữ liệu bổ sung - qua căn phòng trên khắp thế giới từ một chiếc xe tải giao hàng hoặc trên sàn bán hàng. 9670 đặt máy tính dữ liệu mạnh mẽ trong tay của bạn, cho bạn các công cụ bạn cần để cung cấp năng suất, ra ngày.

Hotline 0938474948 - 0938264134