Máy kiểm kho Cipherlab 9680

Liên hệ


Mô tả :

Thiết kế công nghệ, xung quanh XScale ® nhúng bộ vi xử lý Marvell PXA270 và hệ điều hành Windows ® nhúng CE, 9680 cung cấp khả năng tính toán hiệu suất cao với hiệu quả năng lượng đáng kể. 

Màn hình hiển thị sáng hỗ trợ kinh doanh và người sử dụng các ứng dụng đồ họa để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh cho khách hàng của bạn và công ty của bạn. 

Máy kiểm kho Cipherlab 9680


Thiết kế công nghệ, xung quanh XScale ® nhúng bộ vi xử lý Marvell PXA270 và hệ điều hành Windows ® nhúng CE, 9680 cung cấp khả năng tính toán hiệu suất cao với hiệu quả năng lượng đáng kể. 

Màn hình hiển thị sáng hỗ trợ kinh doanh và người sử dụng các ứng dụng đồ họa để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh cho khách hàng của bạn và công ty của bạn. 

Quét sản phẩm, cập nhật hàng tồn kho, đơn đặt hàng, chụp chữ ký và gửi dữ liệu bổ sung - qua căn phòng trên khắp thế giới từ một chiếc xe tải giao hàng hoặc trên sàn bán hàng.

Hotline 0938474948 - 0938264134