Quản lý shop thời trang

2.500.000₫

Mô tả :

Số lượng
- +

- Bật màn hình nhập số lượng và điều chỉnh giá thời điểm tùy theo món đã cài đặt

- Có dịch vụ phí và VAT

- Hỗ trợ các hình thức khuyến mãi một hoặc nhiều món

- Hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo hình thức Buy One Get One

- Hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo hình thức Happy Hour (giờ vàng)

- Hỗ trợ chương trình thẻ khách hàng và thẻ VIP

- Hỗ trợ giảm giá theo nhóm hoặc món hàng

- Hỗ trợ giảm giá theo nhóm cụ thể

- Hỗ trợ giảm giá trên bill theo phần trăm

- Đặt được nhiều mức giá cho hàng hóa (10 mức giá/1 món

- Xóa một hoặc nhiều món ăn

- Giảm giá trên một mặt hàng

- Có thể chọn số lượng nhiều

- Giảm chiết khấu trên cả hóa đơn

- Có thể tạm đóng và tạm giữ hóa đơn đang giao dịch

- Hủy cả hóa đơn

- In phiếu tính tiền nhiều liên với các khổ giấy khác nhau. Hỗ trợ máy in nhiệt. Máy in A4, A5, A6, K44, K57, K75, K80...

- Hóa đơn in đầy đủ logo thông điệp

- Hỗ trợ in phiếu tạm tính và in phiếu tính tiền cuối cùng khác nhau

- Hỗ trợ chuyển bàn, ghép bàn, gộp tách bàn, phiếu.

- Tích hợp với đầu đọc thẻ từ để đăng nhập và kiểm quyền với các chức năng đặc biệt

- Tích hợp với két đựng tiền

- Nhanh chóng tìm kiếm khách hàng theo số hoặc tên

- Bán theo tên khách hàng thân thiết

- Có thể quản lý bán hàng theo, tên nhân viên thể hiện trên mỗi hóa đơn và báo cáo

Tính năng quản lý thực đơn và giá bán hàng

- Đặt các mức giảm giá, khuyến mãi theo ý muốn

- Đặt giá đặc biệt cho khách hàng quen

- Tạo, thêm, sửa xóa danh sách

- Phân nhóm hàng hóa

- Hỗ trợ cài giá theo từng loại khách hàng

- Hỗ trợ cài giá theo thời điểm như: sáng, tối, thứ 7, CN

- Hỗ trợ cài giá theo thời gian áp dụng cụ thể

- Hỗ trợ dấu món đi khi món hết hàng hoặc không bán

- Hỗ trợ cài đặt màu sắc, thứ tự trình bày

- Hỗ trợ cài đặt món cần phải nhập số lượng bán khi bán hàng

- Hỗ trợ cài đặt món giá thời điểm

Tính năng bán hàng dành cho quản lý

- Những tính năng này sẽ hỏi quyền quản lý nếu nhân viên không có quyền. Có thể dùng thẻ từ Hoặc mã số để phân quyền khác nhau.

- In lại phiếu tính tiền đã đóng

- Gọi lại phiếu đã đóng

- Hủy phiếu tính tiền

- Giảm giá hoặc tiếp khách

- Kiểm quyền trả hàng sau khi in phiếu tính tiền

- Mở két tính tiền

- Quản lý thông tin chi tiết từng khách hàng

- Tạo khách hàng không hạn chế

- Quản lý chi tiết từng giao dịch

- Quản lý thu, chi

- Quản lý doanh số bán của từng nhân viên

Tính năng bán hàng dành cho quản lý

-         Quản lý chấm công nhan viên, giờ vào giờ ra

-         Tổng hợp giờ làm theo ngày, tuần, tháng

Báo cáo thống kê

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo ngày, tháng, hoặc theo lựa chọn về thời gian.

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo các kiểu thanh toán : Tiền mặt, thẻ tín dụng, séc…

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết cho từng loại hàng, nhóm hàng…

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo nhân viên thu ngân

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết giảm giá, khuyến mại.

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết hàng trả lại.

- Danh sách các hóa đơn đã in và huỷ.

- Hiển thị hình ảnh sản phẩm khi lấy báo cáo

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết tiền lấy ra hoặc trả cho các nhà cung cấp, dịch vụ, chi phí…

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết thực tế tồn kho tại thời điểm lựa chọn theo mặt hàng, nhóm hàng.

- Danh sách các mặt hàng cần nhập (theo mức tối thiểu đã đặt)

- Danh sách hàng hóa nhập kho, xuất kho….( trong khoảng thời gian tuỳ chọn.)

- Hỗ trợ xuất các file báo cáo và số liệu ra Excel

Hotline 0938474948 - 0938264134