Vòng xoắn và bìa nhựa đóng sách

Thương hiệu: |
95.000₫

Mô tả :

Số lượng
- +

STT

TÊN HÀNG

SỐ TỜ

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

HÌNH ẢNH

VÒNG XOẮN NHỰA

1

Vòng xoắn 6mm

30

100 cái/hộp

95.000

 

TRẮNG, XANH DƯƠNG, ĐEN

2

Vòng xoắn 8mm

50

100 cái/hộp

105.000

3

Vòng xoắn 10mm

80

100 cái/hộp

115.000

4

Vòng xoắn 12mm

110

100 cái/hộp

130.000

5

Vòng xoắn 14mm

130

100 cái/hộp

150.000

6

Vòng xoắn 16mm

150

100 cái/hộp

170.000

7

Vòng xoắn 19mm

170

100 cái/hộp

195.000

8

Vòng xoắn 22mm

200

50 cái/hộp

150.000

9

Vòng xoắn 25mm

220

50 cái/hộp

170.000

10

Vòng xoắn 28mm

250

50 cái/hộp

195.000

11

Vòng xoắn 32mm

270

50 cái/hộp

205.000

12

Vòng xoắn 35mm

300

50 cái/hộp

215.000

13

Vòng xoắn 38mm

320

50 cái/hộp

225.000

14

Vòng xoắn 45mm

350

50 cái/hộp

215.000

15

Vòng xoắn 51mm

400

50 cái/hộp

245.000

VÒNG XOẮN KẼM

1

Vòng xoắn 4.7mm (3/16”)

20

100 cái/hộp

225.000

 

TRẮNG, ĐEN, SILVER

2

Vòng xoắn 6.4mm (1/4”)

30

100 cái/hộp

245.000

3

Vòng xoắn 7.9mm (5/16”)

50

100 cái/hộp

265.000

4

Vòng xoắn 9.5mm (3/8”)

80

100 cái/hộp

285.000

5

Vòng xoắn 11mm (7/16”)

100

100 cái/hộp

315.000

6

Vòng xoắn 12.7mm (1/2”)

110

100 cái/hộp

335.000

7

Vòng xoắn 14.3mm (9/16”)

130

100 cái/hộp

355.000

8

Vòng xoắn 16mm (5/8”)

140

50 cái/hộp

265.000

9

Vòng xoắn 19mm (3/4”)

160

50 cái/hộp

305.000

10

Vòng xoắn 22mm (7/8”)

190

50 cái/hộp

335.000

11

Vòng xoắn 25.4mm (1”)

220

50 cái/hộp

365.000

12

Vòng xoắn 28.6mm (1-1/8”)

250

30 cái/hộp

375.000

13

Vòng xoắn 31.8mm (1-1/4”)

280

30 cái/hộp

385.000

VÒNG XOẮN KẼM CUỘN

1

Vòng xoắn 4.7mm (3/16”)

122.000 mắc/cuộn

3.880.000

TRẮNG, ĐEN

2

Vòng xoắn 6.4mm (1/4”)

84.000 mắc/cuộn

3.140.000

3

Vòng xoắn 7.9mm (5/16”)

60.000 mắc/cuộn

3.030.000

4

Vòng xoắn 9.5mm (3/8”)

43.000 mắc/cuộn

2.615.000

5

Vòng xoắn 11mm (7/16”)

32.000 mắc/cuộn

2.405.000

6

Vòng xoắn 12.7mm (1/2”)

24.000 mắc/cuộn

2.300.000

7

Vòng xoắn 14.3mm (9/16”)

19.300 mắc/cuộn

2.195.000

8

Vòng xoắn 16mm (5/8”)

10.500 mắc/cuộn

2.090.000

9

Vòng xoắn 19mm (3/4”)

7.000 mắc/cuộn

2.085.000

10

Vòng xoắn 22mm (7/8”)

5.000 mắc/cuộn

1.980.000

11

Vòng xoắn 25.4mm (1”)

4.500 mắc/cuộn

1.875.000

13

Vòng xoắn 31.8mm (1 ¼”)

2.250 mắc/cuộn

1.875.000

LÒ XO NHỰA XOẮN ỐC

1

Vòng xoắn 6mm

30

100 cái/hộp

250.000

 

 

 

TRẮNG, ĐEN

2

Vòng xoắn 8mm

50

100 cái/hộp

270.000

3

Vòng xoắn 10mm

80

100 cái/hộp

290.000

4

Vòng xoắn 12mm

100

100 cái/hộp

350.000

5

Vòng xoắn 14mm

120

100 cái/hộp

390.000

6

Vòng xoắn 16mm

140

100 cái/hộp

500.000

7

Vòng xoắn 18mm

160

100 cái/hộp

550.000

8

Vòng xoắn 20mm

180

100 cái/hộp

600.000

9

Vòng xoắn 22mm

200

100 cái/hộp

650.000

10

Vòng xoắn 25mm

230

100 cái/hộp

730.000

11

Vòng xoắn 28mm

260

100 cái/hộp

810.000

12

Vòng xoắn 32mm

290

100 cái/hộp

890.000

13

Vòng xoắn 35mm

320

50 cái/hộp

610.000

14

Vòng xoắn 38mm

350

50 cái/hộp

670.000

15

Vòng xoắn 45mm

380

50 cái/hộp

760.000

16

Vòng xoắn 50 mm

420

50 cái/hộp

830.000

BÌA NHỰA KIẾNG ĐÓNG SÁCH

1

Bìa nhựa trong A4 0.15mm

 

100cái/hộp

180.000

Máy đóng lò xo kẽm BOSSER   WR-318
Xem nhanh

Máy đóng lò xo kẽm BOSSER WR-318

2.200.000₫ 2.400.000₫
-8%
Máy đóng lò xo kẽm  DSB WR-150
Xem nhanh

Máy đóng lò xo kẽm DSB WR-150

2.900.000₫ 3.000.000₫
-3%
Máy đóng lò xo nhựa & xoắn ốc  BOSSER  CC-2916
Xem nhanh
-3%
Máy đóng lò xo nhựa & kẽm BOSSER  CW-2016
Xem nhanh
-3%
Máy đóng lò xo nhựa & kẽm DSB CW-150E
Xem nhanh
-3%
Máy đóng lò xo nhựa và kẽm DSB ANYBIND
Xem nhanh
-5%
Máy đóng  lò xo nhựa BOSSER CB-9026A
Xem nhanh

Máy đóng lò xo nhựa BOSSER CB-9026A

2.940.000₫ 3.040.000₫
-3%
Máy đóng lò xo nhựa BOSSER CB-518
Xem nhanh

Máy đóng lò xo nhựa BOSSER CB-518

2.180.000₫ 2.280.000₫
-4%
Máy đóng lò xo nhựa BOSSER CB-308
Xem nhanh

Máy đóng lò xo nhựa BOSSER CB-308

1.740.000₫ 1.940.000₫
-10%
Máy đóng lò xo nhựa DSB CB-150E
Xem nhanh

Máy đóng lò xo nhựa DSB CB-150E

5.700.000₫ 5.900.000₫
-3%
Máy đóng lò xo nhựa DSB No.1
Xem nhanh

Máy đóng lò xo nhựa DSB No.1

3.800.000₫ 3.900.000₫
-3%
Máy đóng lò xo nhựa DSB CB-180
Xem nhanh

Máy đóng lò xo nhựa DSB CB-180

2.700.000₫ 2.800.000₫
-4%
Máy đóng sách lò xo nhựa DSB CB-122
Xem nhanh

Máy đóng sách lò xo nhựa DSB CB-122

1.850.000₫ 1.950.000₫
-5%
Hotline 0938474948 - 0938264134