Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Mita Pro

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

 

HƯỚNG DẪN CHẤM CÔNG CHO NHÂN VIÊN

MITA Pro

MỤC LỤC

PHẦN 1: TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHẤM CÔNG 2

1.1 TẢI DỮ LIỆU THÔNG QUA MẠNG LAN 2

1.1.1.KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG 2

1.1.2 ĐĂNG KÝ MÁY CHẤM CÔNG 3

1.1.3 TẢI NHÂN VIÊN TỪ MÁY CHẤM CÔNG VỀ PHẦN MỀM 4

1.1.4 TẢI DỮ LIỆU CHẤM CÔNG 5

1.1.5 TẢI NHÂN VIÊN TỪ PHẦN MỀM LÊN MÁY CHẤM CÔNG 6

1.2 TẢI DỮ LIỆU THÔNG QUA USB 7

1.2.1 TẢI NHÂN VIÊN TỪ USB VỀ PHẦN MỀM 7

1.2.2 TẢI DỮ LIỆU VÀO RA TỪ USB VÀO PHẦN MỀM 8

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN TÍNH CÔNG TRÊN MITAPRO 8

2.1 CA LÀM VIỆC 9

2.2 LỊCH TRÌNH VÀO RA 10

2.3 LỊCH TRÌNH CA LÀM VIỆC 10

2.4 GÁN CA NHÂN VIÊN 11

PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG HAY MẮC PHẢI 11

3.1 KHÔNG VÀO ĐƯỢC PHẦN MỀM +TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHẤM CÔNG TREO 11

3.2 LỖI DATE TIME 12

3.3 LỖI SAI ĐỊNH DẠNG GIỜ PHÚT GIÂY 14

3.4 LỖI KHÔNG TÍNH ĐƯỢC CÔNG 16

 

PHẦN 1: TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHẤM CÔNG

  1. TẢI DỮ LIỆU THÔNG QUA MẠNG LAN

1.1.1.KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG

Sau khi chọn mục Khai báo máy chấm công, ta thực hiện thao tác thiết lập các thông số: 

1.1.2 ĐĂNG KÝ MÁY CHẤM CÔNG

 

1.1.3 TẢI NHÂN VIÊN TỪ MÁY CHẤM CÔNG VỀ PHẦN MỀM

1.1.4 TẢI DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

Sau khi tải thành công


 

1.1.5 TẢI NHÂN VIÊN TỪ PHẦN MỀM LÊN MÁY CHẤM CÔNG

Mô tả: Chức năng này nhằm mục đích khi ta có 2 máy chấm công trở lên

  • Ta chỉ cần đăng ký vân tay cho 1 máy. 

  • Tải nhân viên về phần mềm và chỉnh sửa tên 

  • Ta tải nhân viên và vân tay lên các máy còn lại

  • Chức năng này hỗ trợ người dùng không cần đăng ký vân tay khi có nhiều máy chấm công

  1. TẢI DỮ LIỆU THÔNG QUA USB

1.2.1 TẢI NHÂN VIÊN TỪ USB VỀ PHẦN MỀM

1.2.2 TẢI DỮ LIỆU VÀO RA TỪ USB VÀO PHẦN MỀM

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN TÍNH CÔNG TRÊN MITAPRO

Trên phần mềm chúng ta chú ý 4 mục này (các chức năng này đã được tạo trong phần mềm)

2.1 CA LÀM VIỆC

Bắt đầu vào và Kết thúc vào là khoảng thời gian để xác định ca làm việc.

  • Từ 05:00 đến 08:00 là khoảng thời gian nhân viên đi làm đúng giờ.

  • Từ 08:01 đến 11:00 là khoảng thời gian nhân viên đi làm trễ giờ .

  • Trước 05:00 và sau 11:00 là khoảng thời gian không xác định ca làm việc


 

2.2 LỊCH TRÌNH VÀO RA

 

2.3 LỊCH TRÌNH CA LÀM VIỆC

2.4 GÁN CA NHÂN VIÊN

 

PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁCH HÀNG HAY MẮC PHẢI

3.1 KHÔNG VÀO ĐƯỢC PHẦN MỀM +TẢI DỮ LIỆU TỪ MÁY CHẤM CÔNG TREO

Ta lên web minhtan.vn trong mục download ta tải mục số 9 

3.2 LỖI DATE TIME

Ta vào control panel 

3.3 LỖI SAI ĐỊNH DẠNG GIỜ PHÚT GIÂY

3.4 LỖI KHÔNG TÍNH ĐƯỢC CÔNG

Share :

Viết bình luận của bạn