Hướng dẫn sửa lỗi tải dữ liệu chấm công không kết nối - kết nối máy chấm công sai phần mềm Mitaco5V2

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

máy chấm công quản lý theo mã số,

mỗi 1 người 1 mã số ID riêng

pm chỉ có kéo mã số nv từ trên máy về pm để quản lý

 

nguyên lý kết nối :

máy tính nối 1 dây/bắt 1 wifi vào cục nào - thì kéo 1 đầu dây mạng nối vào máy chấm công

sau đó kiểm tra xem địa chỉ ip trên máy tính (ở góc phải cột Lan/ WIFI)

vd 1

địa chỉ ip máy tính 192.168.1. XXX

đăt địa ip trên phần mềm chấm công 192.168.1.201

đăt địa ip trên cái máy chấm công 192.168.1.201

 

hoặc 

 

vd 2

địa chỉ ip máy tính 192.168.0. XXX

đăt địa ip trên phần mềm chấm công 192.168.0.201

đăt địa ip trên cái máy chấm công 192.168.0.201

 

==>

 

vd X

địa chỉ ip máy tính 192.168.X. XXX

đăt địa ip trên phần mềm chấm công 192.168.X.201

đăt địa ip trên cái máy chấm công 192.168.X.201

 

Share :

Viết bình luận của bạn