Quản lý quán Karaoke

2.500.000₫

Mô tả :

Số lượng
- +

-Thao tác trực tiếp trên màn hình và thiết bị cảm ứng

- Hỗ trợ bán hàng bằng bàn phím và phím tắt

-Tự động tính giá giờ karaoke, theo giờ/phút/hoặc lốc, một ngày có thể chia làm nhiều mốc giá khách nhau, tự động đổi giá theo ngày lễ, tết hoặc t7, cn

- Tích hợp máy in hóa đơn nhà bếp

- Bật màn hình nhập số lượng và điều chỉnh giá thời điểm tùy theo món đã cài đặt

- Có dịch vụ phí và VAT

- Hỗ trợ các hình thức khuyến mãi một hoặc nhiều món

- Hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo hình thức Buy One Get One

- Hỗ trợ chương trình khuyến mãi theo hình thức Happy Hour (giờ vàng)

- Hỗ trợ chương trình thẻ khách hàng và thẻ VIP

- Hỗ trợ giảm giá theo nhóm thức ăn, đồ uống hoặc loại khác

- Hỗ trợ giảm giá theo nhóm cụ thể

- Hỗ trợ giảm giá trên bill theo phần trăm

- Đặt được nhiều mức giá cho hàng hóa (10 mức giá/1 món)

- Xóa một hoặc nhiều món ăn

- Giảm giá trên một mặt hàng

- Có thể chọn số lượng nhiều

- Giảm chiết khấu trên cả hóa đơn

- Có thể tạm đóng và tạm giữ bàn đang giao dịch

- Hủy cả hóa đơn

- In phiếu tính tiền nhiều liên với các khổ giấy khác nhau. Hỗ trợ máy in nhiệt. Máy in A4, A5, A6, K44, K57, K75, K80...

- Hóa đơn in đầy đủ logo thông điệp

- Hỗ trợ in phiếu tạm tính và in phiếu tính tiền cuối cùng khác nhau

- Hỗ trợ chuyển bàn, ghép bàn, gộp tách bàn, phiếu.

- Tích hợp với đầu đọc thẻ từ để đăng nhập và kiểm quyền với các chức năng đặc biệt

- Tích hợp với két đựng tiền

- Nhanh chóng tìm kiếm khách hàng theo số hoặc tên

- Bán theo tên khách hàng thân thiết

- Có thể bán hàng theo từng khu, tên nhân viên thể hiện trên mỗi bàn

Tính năng quản lý thực đơn và giá bán hàng

- Đặt các mức giảm giá, khuyến mãi theo ý muốn

- Đặt giá đặc biệt cho khách hàng quen

- Chuyển giá theo giờ

- Tạo, thêm, sửa xóa danh sách thực đơn của nhà hàng

- Phân nhóm thực đơn

- Hỗ trợ cài giá theo khu

- Hỗ trợ cài giá theo thời điểm như: sáng, tối, thứ 7, CN

- Hỗ trợ cài giá theo thời gian áp dụng cụ thể

- Hỗ trợ dấu món đi khi món hết hàng hoặc không bán

- Hỗ trợ cài đặt màu sắc, thứ tự trình bày

- Hỗ trợ cài đặt món cần phải nhập số lượng bán khi bán hàng

- Hỗ trợ cài đặt món giá thời điểm

- Hỗ trợ cài đặt món nào khi bán ở đâu thì sẽ in order ở bếp nào khi bán hàng

Tính năng bán hàng dành cho quản lý

- Những tính năng này sẽ hỏi quyền quản lý nếu nhân viên không có quyền. Có thể dùng thẻ từ Hoặc mã số để phân quyền khác nhau.

- In lại phiếu tính tiền đã đóng

- Gọi lại phiếu đã đóng

- Hủy phiếu tính tiền

- Giảm giá hoặc tiếp khách

- Kiểm quyền trả hàng sau khi in phiếu tính tiền

- Mở két tính tiền

- Quản lý thông tin chi tiết từng khách hàng

- Tạo khách hàng không hạn chế

- Quản lý chi tiết từng giao dịch

- Quản lý thu, chi

- Quản lý doanh số bán của từng nhân viên

Tính năng bán hàng dành cho quản lý

-          Quản lý chấm công nhan viên, giờ vào giờ ra

-          Tổng hợp giờ làm theo ngày, tuần, tháng

Báo cáo thống kê

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo ngày, tháng, hoặc theo lựa chọn về thời gian.

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo các kiểu thanh toán : Tiền mặt, thẻ tín dụng, séc…

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết cho từng loại hàng, nhóm hàng…

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết theo nhân viên thu ngân

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết giảm giá, khuyến mại.

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết hàng trả lại.

- Danh sách các hóa đơn đã in và huỷ.

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết tiền lấy ra hoặc trả cho các nhà cung cấp, dịch vụ, chi phí…

- Báo cáo doanh số hoặc chi tiết thực tế tồn kho tại thời điểm lựa chọn theo mặt hàng, nhóm hàng.

- Danh sách các mặt hàng cần nhập (theo mức tối thiểu đã đặt)

- Danh sách hàng hóa nhập kho, xuất kho….( trong khoảng thời gian tuỳ chọn.)

- Hỗ trợ xuất các file báo cáo và số liệu ra Excel

- tự động gửi báo cáo doanh thu theo địa chỉ Email, Website……….

Phân hệ quản lý người sử dụng và sao lưu dữ liệu

- Tạo mới, sửa, xóa, phân quyền cho người sử dụng

- Tạo nhóm và phân quyền theo nhóm người sử dụng

- Người sử dụng có thể thuộc nhiều nhóm tuy nhiên vẫn có thể phân quyền riêng cho người sử dụng mặc dù đã phân quyền nhóm

- Cài đặt mã thẻ từ nếu dùng thẻ từ đăng nhập

- Xem báo cáo lịch sử đăng nhập hệ thống

- Quản lý sao lưu và khôi phục dữ liệu

Trừ kho, quản lý tồn kho, hư mất

- Tích hợp trừ kho tự động khi bán hàng

- Quản lý nhập thông tin tồn kho thực tế và đối chiếu với tồn kho trên máy

- Điều chỉnh tồn kho

- Hỗ trợ thiết lập giới hạn tồn kho

- Hỗ trợ cảnh báo tồn kho khi hàng đến giới hạn tồn kho, giới hạn tốn kho dưới mức tối thiểu, trên mức tối đa

- Quản lý chi tiết hàng nhập, xuất, tồn.Chuyển kho

- Công nợ

- Tính giá vốn, lải lỗ công nợ

Quản Lý Theo Hệ Thống Chuỗi

-         Quản lý doanh thu báo cáo hàng ngày/tháng/năm

-         Quản lý xuất nhập tồn kho

-         Quản lý khách hàng thân thiết…..,

Hotline 0938474948 - 0938264134