Sửa lỗi không tải được giờ, không xem được giờ chấm công nhân viên mới phần mềm Mita Pro

Lương Thanh Nhàn 15/06/2022

Sửa lỗi không tải được giờ, không xem được giờ chấm công nhân viên mới phần mềm Mita Pro

- Nếu bạn đã biết Tải dữ liệu chấm công từ trên máy chấm công về phần mềm máy tính rồi, sau đó Xem giờ chấm công, báo cáo nhưng không thấy giờ của một người thì bạn phải xem lại phần Gán ca/ Sắp xếp lịch trình cho nhân viên đó trước khi thao tác xem giờ của nhân viên đó  ở phần mềm

Share :

Viết bình luận của bạn